Zgłoszenia rejestracji

Administrator systemu WebIssues może włączyć opcję, która pozwala użytkownikom samodzielnie dokonywać rejestracji nowych kont. Nowy użytkownik podaje nazwę, login i hasło oraz adres e-mail, który podlega weryfikacji poprzez wysłanie wiadomości aktywacyjnej. Jeśli nie zostało włączone automatyczne zatwierdzanie zgłoszeń, zgłoszenia rejestracji muszą następnie zostać zatwierdzone przez administratora. Podczas zatwierdzania trzeba określić, do jakich projektów użytkownik będzie miał dostęp. Dopiero wtedy użytkownik będzie mógł zalogować się do systemu.

Notatka

Więcej informacji na temat rejestracji użytkowników znajdziesz w sekcji „Logowanie do systemu”. Informacje na temat włączania i konfigurowania rejestracji użytkowników znajdziesz w sekcji „Ustawienia dostępu”.

Aby wyświetlić aktywne zgłoszenia rejestracji, które oczekują na zatwierdzenie, przejdź do Panelu administracyjnego i kliknij Zgłoszenia rejestracji. Funkcja ta nie jest dostępna w programie Desktop Client.

Zgłoszenia rejestracji
Rysunek 5.9. Zgłoszenia rejestracji

Aby zatwierdzić zgłoszenie rejestracji, wybierz je z listy, a następnie użyj polecenia Zatwierdź zgłoszenie. Zaznacz projekty, do których użytkownik będzie miał dostęp i kliknij OK. Pamiętaj, że nowy użytkownik zawsze ma dostęp do wszystkich publicznych projektów, tak jak wszyscy inni użytkownicy. Dlatego, jeśli używasz publicznych projektów, ręczne zatwierdzanie zgłoszeń może nie być konieczne.

Zatwierdzone zgłoszenie rejestracji zniknie z listy, a nowy użytkownik pojawi się na liście kont użytkowników, gdzie możesz zmienić jego nazwę, uprawnienia, ustawienia i hasło, tak jak w przypadku kont utworzonych bezpośrednio przez administratora. Użytkownik otrzyma również powiadomienie mailowe o zatwierdzeniu jego zgłoszenia.

Aby odrzucić wybrane zgłoszenie rejestracji, użyj polecenia Odrzuć zgłoszenie. Zostanie ono usunięte z listy zgłoszeń, a użytkownik otrzyma powiadomienie mailowe o odrzuceniu zgłoszenia.

Jeśli chcesz otrzymywać automatyczne powiadomienia o nowych zgłoszeniach rejestracji, które oczekują na zatwierdzenie, podaj swój adres e-mail w opcjach rejestracji użytkowników. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Ustawienia dostępu”.