Aktualizacja systemu

Jedną z czynności konserwacyjnych jest aktualizacja systemu WebIssues do nowszej wersji. Nowe wersje rozwiązują problemy i dodają nowe funkcje, więc zalecana jest okresowa aktualizacja oprogramowania. Aby szybko sprawdzić, czy jest dostępna nowsza wersja systemu, kliknij Narzędzia i O programie WebIssues, a następnie w grupie Najnowsza wersja kliknij przycisk Sprawdź. Program Desktop Client domyślnie automatycznie sprawdza, czy jest dostępna nowa wersja (patrz sekcja „Ustawienia programu Desktop Client”).

Przed rozpoczęciem aktualizacji, zaleca się utworzyć kopię zapasową bazy danych i plików systemu WebIssues, a także wyłączyć serwer WWW, aby zapobiec korzystaniu z systemu w trakcie aktualizacji.

Notatka

Jeśli nie możesz wyłączyć serwera ani zablokować dostępu do niego, to możesz również tymczasowo zmienić nazwę pliku konfiguracyjnego config.inc.php, który domyślnie znajduje się w podkatalogu data/sites/default. Możesz nawet całkowicie usunąć ten plik, a potem odtworzyć go za pomocą instalatora, gdyż w momencie instalacji istniejąca baza danych zostanie zachowana i automatycznie zaktualizowana do nowej wersji.

Najpierw usuń wszystkie pliki i podkatalogi z katalogu, w którym został zainstalowany serwer WebIssues, pamiętając o pozostawieniu podkatalogu data, który przechowuje pliki związane z daną instalacją, na przykład pliki konfiguracyjne i załączniki spraw. Jeśli utworzyłeś własny plik .htaccess lub web.config (w przypadku serwera IIS), to również zachowaj jego kopię, aby móc go później przywrócić.

Ściągnij i rozpakuj nowy pakiet serwera WebIssues — zawiera on katalog o nazwie webissues-x.y (gdzie x.y to wersja pakietu). Następnie przenieś wszystkie pliki i podkatalogi z tego katalogu do katalogu, w którym był wcześniej zainstalowany serwer WebIssues.

Po zakończeniu kopiowania plików włącz serwer WWW i otwórz główną stronę systemu WebIssues w przeglądarce. Jeśli istnieje konieczność aktualizacji bazy danych, to zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Zostaniesz poproszony o wpisanie loginu i hasła administratora systemu WebIssues, a następnie baza danych zostanie zaktualizowana do bieżącej wersji. W przeciwnym wypadku system jest od razu gotowy do pracy.

Zaleca się również aktualizować program Desktop Client do nowszej wersji na komputerach osób, które z niego korzystają. Generalnie jednak program Desktop Client może się komunikować zarówno ze starszą, jak i nowszą wersją serwera, pod warunkiem że dwie pierwsze cyfry numeru wersji są zgodne. Klient w wersji 1.0 nie będzie zatem działał z systemem 1.1, a klient 1.1 z systemem 1.0, ale można te wersje zainstalować równolegle na jednym komputerze.

Notatka

Wersje systemu oznaczone jako beta to tak zwane wersje deweloperskie. Umożliwiają one testowanie nowych funkcji przed wydaniem oficjalnej wersji, jednak nie zaleca się ich używać do celów produkcyjnych. Wersja deweloperska systemu może być używana tylko z tą samą wersją programu Desktop Client. Można zaktualizować system z wersji produkcyjnej do nowszej wersji deweloperskiej (na przykład z 1.0.5 do 1.1-beta1), a także z wersji deweloperskiej do ostatecznej wersji produkcyjnej (na przykład z 1.1-beta1 do 1.1).

Podczas aktualizacji serwera z wersji 1.0 do wersji 1.1, pierwszy komentarz każdej sprawy zostanie automatycznie przekształcony w jej opis, pod warunkiem że został on utworzony przez tą samą osobę, która utworzyła sprawę, i nie później niż 15 minut po jej utworzeniu. Możesz przejrzeć sprawy po aktualizacji i w razie potrzeby zmienić opisy. Pamiętaj, że wszystkie komentarze i opisy zaktualizowane z wersji 1.0 będą używać tekstu bez znaczników, ale możesz zmienić ich format podczas edycji.

Aby zaktualizować serwer z wersji 0.8.5, musisz najpierw zainstalować wersję 1.0 serwera i wybrać opcję importu istniejących danych z wersji 0.8.5. Następnie możesz zaktualizować serwer z wersji 1.0 do 1.1.