Ustawienia zaawansowane

Aby zmienić zaawansowane ustawienia serwera, przejdź do Panelu administracyjnego i kliknij Ustawienia zaawansowane. Opcja ta nie jest dostępna w programie Desktop Client. Zmiany ustawień może dokonać jedynie administrator systemu.

Opcje z grupy Ograniczenia umożliwiają administratorowi systemu określenie maksymalnej długości komentarzy oraz maksymalnej wielkości załączników, jakie mogą być dodawane przez użytkowników.

Ograniczenia
Rysunek 6.23. Ograniczenia

Notatka

Maksymalny rozmiar załącznika, jaki może być przesłany do systemu, zależy również od odpowiedniej konfiguracji serwera WWW oraz PHP. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie http://php.net/manual/en/features.file-upload.common-pitfalls.php.

Domyślnie małe załączniki są przechowywane w bazie danych, a duże bezpośrednio w systemie plików. W zależności od potrzeb możesz zmienić wartość progową lub wymusić przechowywanie wszystkich załączników tylko w bazie danych lub w systemie plików. Maksymalny rozmiar załączników przechowywanych w bazie danych możesz określić w grupie Przechowywanie załączników.

Przechowywanie załączników
Rysunek 6.24. Przechowywanie załączników

Notatka

Przechowywanie dużych załączników w bazie danych może wymagać odpowiedniej konfiguracji serwera bazy danych i może być nieoptymalne w porównaniu z systemem plików. Ponadto wiele usług hostingowych znacznie ogranicza maksymalny rozmiar bazy danych, jednocześnie oferując dużo dostępnej przestrzeni dyskowej. Z drugiej strony, przechowywanie załączników wyłącznie w bazie danych ułatwia tworzenie kopii zapasowych systemu, gdyż nie ma w tym wypadku konieczności dodatkowego archiwizowania plików. W niektórych przypadkach może być również bezpieczniejsze.

Opcje z grupy Maksymalny czas życia pozwalają na zdefiniowanie czasu, po jakim nieaktywne sesje użytkowników są usuwane, a także czasu, przez jaki w systemie przechowywane są wpisy w Dzienniku zdarzeń oraz zgłoszenia rejestracji użytkowników, które oczekują na potwierdzenie adresu e-mail. Natomiast ustawienie Usuwanie śmieci pozwala określić prawdopodobieństwo, z jakim uruchamiany jest proces usuwania nieaktywnych sesji, starych wpisów w Dzienniku zdarzeń i niepotwierdzonych zgłoszeń. Zmniejsz to prawdopodobieństwo, jeśli serwer jest mocno obciążony, lub wybierz opcję Użyj zadania cyklicznego, jeśli w systemie jest aktywny mechanizm wysyłania powiadomień mailowych (patrz sekcja „Zadania cykliczne”).

Maksymalny czas życia i Usuwanie śmieci
Rysunek 6.25. Maksymalny czas życia i Usuwanie śmieci