Jak czytać podręcznik

Jeśli jesteś odpowiedzialny za administrację i wdrożenie systemu, powinieneś generalnie przeczytać ten podręcznik po kolei, od początku do końca, gdyż przeprowadzi cię przez cały proces przygotowania systemu do pracy i kolejno wprowadzi w różne zagadnienia związane z użytkowaniem i administrowaniem systemem.

Użytkownicy końcowi powinni przeczytać przede wszystkim Rozdział 1, Wprowadzenie oraz Rozdział 3, Praca ze sprawami i Rozdział 4, Śledzenie spraw, które omawiają podstawy pracy z systemem WebIssues.

Jeśli jesteś zaawansowanym użytkownikiem i chcesz od razu przystąpić do pracy, możesz czytać ten podręcznik w dowolnej kolejności. Aby uzyskać informacje na interesujący cię temat, skorzystaj z zamieszczonego na początku spisu treści.