Przedmowa

O podręczniku

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla użytkowników i administratorów systemu wspomagającego pracę zespołową WebIssues. Został on napisany zarówno z myślą o osobach, które nigdy nie korzystały z oprogramowania do śledzenia spraw i systemów wspomagających pracę zespołową, jak i tych, które mają już doświadczenie z podobnym oprogramowaniem.

Podręcznik ten został napisany przez twórcę systemu WebIssues, z uwzględnieniem pytań i uwag zgłaszanych przez użytkowników w ciągu kilku lat rozwoju tego systemu. Moim celem było stworzenie jak najbardziej użytecznej i pomocnej dokumentacji. Dlatego, w odróżnieniu od poprzedniej wersji, podręcznik ten koncentruje się bardziej na najczęściej wykonywanych zadaniach, a nie na opisie poszczególnych okien i funkcji.

Podobnie jak cały system WebIssues, niniejszy podręcznik jest oparty na wolnej licencji, co oznacza, że może on być swobodnie modyfikowany i rozpowszechniany. Zachęcam zatem do przesyłania uwag oraz propozycji ulepszeń.