Organizacja podręcznika

Poniżej przedstawiona została lista rozdziałów tego podręcznika oraz ich zawartość:

Rozdział 1, Wprowadzenie

Wyjaśnia podstawowe zagadnienia związane ze śledzeniem spraw i wspomaganiem pracy zespołowej. Opisuje organizację danych w systemie WebIssues oraz przedstawia cykl życia przykładowych spraw.

Rozdział 2, Przygotowanie systemu

Opisuje krok po kroku proces instalowania nowego systemu i przygotowania go do pracy.

Rozdział 3, Praca ze sprawami

Wprowadza w podstawy indywidualnej pracy z systemem — tworzenie i edycję spraw oraz wyszukiwanie informacji.

Rozdział 4, Śledzenie spraw

Prezentuje sposób współpracy wielu użytkowników systemu i efektywnej komunikacji w zespole.

Rozdział 5, Administrowanie systemem

Opisuje zagadnienia związane z administrowaniem projektami i użytkownikami oraz konserwacją systemu.

Rozdział 6, Dostosowywanie systemu

Opisuje sposoby konfigurowania i dostosowywania systemu do własnych potrzeb dla zaawansowanych administratorów.

Dodatek A, Zasoby

Prezentuje listę dodatkowych źródeł informacji na temat systemu WebIssues.

Dodatek B, Licencja

Zawiera kopię licencji niniejszego podręcznika.