Rozdział 2. Przygotowanie systemu

Aby korzystać z systemu WebIssues, niezbędne jest skonfigurowanie serwera, który jest jego centralną i najważniejszą częścią. Niniejszy rozdział opisuje krok po kroku proces instalowania serwera WebIssues i przygotowania go do pracy. Jeśli korzystasz z już istniejącego serwera, możesz pominąć ten rozdział. Informacje na temat aktualizowania systemu do nowej wersji znajdziesz w sekcji „Aktualizacja systemu”.

Wymagania

Możesz zainstalować oprogramowanie serwera WebIssues na komputerze z systemem Unix/Linux, OS X lub Windows. Przed przystąpieniem do instalacji potrzebujesz następujących komponentów:

  • Serwer WWW

  • Serwer bazy danych

  • PHP

Możesz użyć serwera Apache, który działa na niemal wszystkich systemach operacyjnych (zalecana jest wersja 2.0 lub nowsza). Możesz również użyć serwera Microsoft IIS, który jest częścią systemu Windows (zalecana jest wersja 7.0 lub nowsza).

Niezbędny jest jeden z następujących serwerów baz danych:

  • MySQL (w wersji 5.0.15 lub nowszej)

  • PostgreSQL (w wersji 8.0 lub nowszej)

  • Microsoft SQL Server (w wersji 2005 lub nowszej)

Aby zainstalować system, musisz utworzyć bazę danych na jednym z powyższych serwerów oraz konto użytkownika posiadające uprawnienia wystarczające do tworzenia tabel i indeksów w tej bazie danych.

W przypadku bazy MySQL wymagana jest obsługa silnika InnoDB. Baza danych PostgreSQL powinna być utworzona z kodowaniem znaków w standardzie Unicode. Baza SQL Server może być użyta tylko, jeśli serwer WebIssues jest zainstalowany na komputerze z systemem Windows.

Serwer WebIssues wymaga również PHP w wersji 5.2.1 lub nowszej, zintegrowanego z serwerem WWW. W przypadku serwera IIS, dla uzyskania najlepszej wydajności zalecane jest użycie modułu fastcgi oraz rozszerzenia wincache. PHP musi mieć zainstalowane i włączone w pliku php.ini rozszerzenie mbstring, a jeśli korzystasz z bazy danych MySQL lub PostgreSQL, również odpowiednio rozszerzenie mysqli lub pgsql. W przypadku bazy danych SQL Server, począwszy od w wersji 5.3.15 lub 5.4.5 PHP musi być włączone rozszerzenie com_dotnet.

Jeśli instalujesz serwer WebIssues korzystając z zewnętrznej usługi hostingowej, upewnij się, że spełnia ona wszystkie powyższe wymagania. Aby utworzyć bazę danych i skonfigurować serwer WWW, skorzystaj z narzędzi dostarczonych przez dostawcę usług hostingowych i zapoznaj się z dostępną dokumentacją.

Uwaga

Niektóre usługi hostingowe mogą mieć specyficzną konfigurację lub inne ograniczenia utrudniające lub nawet uniemożliwiające poprawne zainstalowanie serwera WebIssues. Mogą one na przykład ograniczać ilość dostępnej pamięci, rozmiar bazy danych albo wielkość przesyłanych do serwera plików.

Instalacja WebIssues na serwerze z włączonym modułem mod_security może powodować problemy. W zależności od konfiguracji, może on uniemożliwić dostęp do systemu za pośrednictwem programu Desktop Client lub blokować poprawne żądania zawierające określone słowa. Zalecane jest całkowite wyłączenie modułu mod_security lub wyłączenie tych reguł, które powodują problemy. Więcej informacji możesz uzyskać na stronie http://wiki.mimec.org/wiki/WebIssues/Installation.

Przed zainstalowaniem serwera WebIssues, zainstaluj i skonfiguruj niezbędne komponenty, a następnie utwórz bazę danych, korzystając z odpowiednich narzędzi administracyjnych. Zapoznaj się z dokumentacją tych narzędzi, aby uzyskać więcej informacji na ich temat. Więcej informacji temat tworzenia bazy danych i konfigurowania serwera WWW znajdziesz na stronie http://wiki.mimec.org/wiki/WebIssues/Installation.