Dodatek A. Zasoby

Skorzystaj z poniższych zasobów, aby uzyskać więcej informacji na temat systemu WebIssues:

http://webissues.mimec.org/

Główna strona projektu, na której znajdziesz informacje o programie oraz jego nowe wersje.

http://webissues.mimec.org/forum/general

Na tym forum możesz uzyskać pomoc dotyczącą instalowania i konfigurowania systemu.

http://webissues.mimec.org/forum/tracker

Na tym forum możesz zgłaszać znalezione błędy i zapotrzebowanie na nowe funkcje.

http://wiki.mimec.org/wiki/WebIssues

Strona zawierająca informacje dla zaawansowanych użytkowników, administratorów i programistów.