Rozdział 4. Śledzenie spraw

Rozdział ten prezentuje mechanizmy ułatwiające współpracę wielu użytkowników systemu WebIssues i efektywną komunikację w zespole. Powinni go przeczytać wszyscy, którzy współpracują z innymi użytkownikami systemu.

Nieprzeczytane sprawy

Załóżmy, że w folderze Błędy istnieją dwie sprawy, które utworzyliśmy w poprzednim rozdziale. W międzyczasie do systemu loguje się inny użytkownik i dodaje nowy komentarz do Drugiej sprawy oraz dodatkowo tworzy nową Trzecią sprawę.

Kiedy znów otworzysz folder Błędy, zobaczysz następującą sytuację:

Statusy spraw
Rysunek 4.1. Statusy spraw

Sprawa o nazwie Druga sprawa została oznaczona ikoną zielonej, zamkniętej koperty, ponieważ zmieniła się od czasu, kiedy ją ostatnio otwierałeś. W ten sposób są oznaczane nie tylko nowe komentarze, ale także wszystkie zmiany wartości atrybutów oraz załączniki, dzięki czemu możesz śledzić, co się dzieje z daną sprawą.

Sprawa o nazwie Trzecia sprawa została oznaczona podobną ikoną w kolorze żółtym. Oznacza to, że nigdy jej jeszcze nie otwierałeś. Obie sprawy są także dodatkowo zaznaczone pogrubioną czcionką.

Kliknij na drugiej sprawie, aby ją otworzyć. Zauważ, że ikona zmieniła się na otwartą kopertę:

Statusy spraw po otwarciu
Rysunek 4.2. Statusy spraw po otwarciu

Podobnie stanie się z trzecią sprawą, jeśli ją zaznaczysz. System WebIssues automatycznie oznacza wszystkie sprawy, których historię otwierasz, jako przeczytane. Jednocześnie zapamiętuje moment, w którym ją otwarłeś — jeśli więc od tego czasu pojawią się nowe zmiany, komentarze, itp., zostanie ona znów oznaczona zieloną kopertą.

Możesz również ręcznie oznaczyć wybraną sprawę jako przeczytaną lub nieprzeczytaną, używając poleceń Oznacz jako przeczytaną oraz Oznacz jako nieprzeczytaną. Sprawa, którą ręcznie oznaczyłeś jako przeczytaną, również zmieni swój stan, jeśli zostanie zmodyfikowana przez innego użytkownika.

Jeśli chcesz oznaczyć wszystkie sprawy w bieżącym folderze jako przeczytane lub nieprzeczytane, możesz użyć polecenia Oznacz wszystkie jako przeczytane albo Oznacz wszystkie jako nieprzeczytane. Pamiętaj jednak, że zmieni to stan wszystkich spraw w danym folderze, nie tylko tych, które są widoczne w bieżącym widoku.

Notatka

W przeciwieństwie do poczty elektronicznej, stan każdej sprawy zostaje zapamiętany przez system niezależnie od tego, z którego programu korzystasz i na jakim komputerze go uruchamiasz.