Zaawansowana edycja

Można dodać opis do istniejącej sprawy, a także edytować lub usunąć opis. Może to zrobić tylko osoba, która utworzyła daną sprawę, a także administrator systemu lub projektu.

Komentarze również mogą być edytowane oraz usuwane. Może to zrobić użytkownik, który utworzył dany komentarz, a także administrator systemu lub projektu, do którego należy dana sprawa. Administrator może więc pełnić rolę moderatora opisów i komentarzy. Użytkownik bez uprawnień administratora nie może natomiast modyfikować ani usuwać opisów ani komentarzy innych użytkowników.

Możliwa jest także zmiana nazwy oraz opisu załączników, a także ich usuwanie. Podobnie jak w przypadku komentarzy, może to zrobić użytkownik, który utworzył załącznik lub administrator. Nie można natomiast zmodyfikować lub podmienić dołączonego pliku — aby to zrobić, musisz usunąć załącznik i dodać nowy plik jako osobny załącznik.

Aby edytować lub usunąć opis, komentarz lub załącznik, kliknij odnośnik Edytuj lub Usuń znajdujący się w prawym górnym rogu danego elementu w widoku szczegółów sprawy. Jeśli element był edytowany, oprócz daty utworzenia i autora, wyświetlona jest także data jego ostatniej modyfikacji i osoba, która go edytowała.

Historia po edycji komentarza
Rysunek 3.24. Historia po edycji komentarza

Usuwać istniejące sprawy może tylko administrator systemu lub administrator projektu, korzystając z polecenia Usuń sprawę.

Uwaga

Usunięcie sprawy jest nieodwracalne i powoduje utratę całej jej historii, dlatego powinieneś to robić tylko w szczególnych sytuacjach.

Administrator może także przenieść sprawę do innego folderu za pomocą polecenia Przenieś sprawę. Docelowy folder musi być tego samego typu, co przenoszona sprawa, ponieważ nie można łączyć w jednym folderze spraw różnego typu. Aby przenieść sprawę do folderu znajdującego się w innym projekcie, musisz być administratorem obu projektów albo administratorem systemu. Operacja przeniesienia sprawy zostaje zarejestrowana w jej historii.

Każdy użytkownik może sklonować istniejącą sprawę, tworząc nową sprawę w tym samym folderze lub w innym folderze tego samego typu. Aby sklonować sprawę, wybierz polecenie Sklonuj sprawę. Nowa sprawa ma domyślnie taką samą nazwę, lokalizację i wartości atrybutów, jak klonowana sprawa. Możesz w razie potrzeby zmienić te wartości, a następnie ponownie kliknij OK. Nowa sprawa nie jest w żaden sposób powiązana z oryginalną sprawą, jednak możesz takie powiązanie utworzyć, używając odnośnika do sprawy (patrz sekcja „Komentarze i opisy”). Nie zachowuje również historii zmian oraz komentarzy i załączników dodanych do klonowanej sprawy.

Nie ma również żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o edycję atrybutów sprawy. Każdy użytkownik może je dowolnie modyfikować, jednak każda zmiana jest trwale rejestrowana przez system i jedyną możliwością jej cofnięcia jest ponowna edycja.