Wysyłanie e-maili

System WebIssues ma możliwość wysyłania e-maili związanych z alertami bądź subskrypcjami. Jest to opcjonalne, ponieważ nie zawsze pozwala na to konfiguracja komputera lub usługi hostingowej i nie w każdym przypadku jest to potrzebne. Jeśli chcesz używać powiadomień mailowych dla alertów, albo innych funkcji wymagających wysyłania e-maili, musisz wykonać dwa dodatkowe kroki konfiguracyjne.

Ustawienia e-maili

Najpierw przejdź do Panelu administracyjnego i kliknij Ustawienia e-maili, aby skonfigurować wysyłanie poczty.

Ustawienia e-maili
Rysunek 2.10. Ustawienia e-maili

Jeśli PHP na twoim serwerze jest tak skonfigurowane, że ma możliwość wysyłania e-maili poprzez program sendmail lub lokalny serwer SMTP, wybierz opcję Standardowy mailer PHP i wpisz adres, z którego będą wysyłane wiadomości.

Notatka

Więcej informacji na temat konfigurowania standardowego mechanizmu wysyłania e-maili wbudowanego w PHP znajdziesz na stronie http://php.net/manual/en/mail.configuration.php.

Istnieje również możliwość wysyłania e-maili za pośrednictwem zewnętrznego serwera SMTP. Możesz w tym celu wykorzystać serwer pocztowy twojej firmy lub organizacji albo dowolną publiczną usługę pocztową (np. gmail). Wybierz opcję Własny serwer SMTP i wpisz adres nadawcy wiadomości. Następnie w ramce Serwer SMTP wpisz adres serwera i numer portu usługi pocztowej (zwykle 25 lub 587 dla połączeń szyfrowanych). Wybierz tryb szyfrowania, jeśli serwer SMTP obsługuje szyfrowanie komunikacji. Podaj także nazwę użytkownika i hasło dostępu do serwera SMTP.

Kliknij Testuj połączenie, aby sprawdzić, czy konfiguracja SMTP jest poprawna. System WebIssues wyśle testową wiadomość na swój własny adres. Jeśli ją otrzymasz, oznacza to, że konfiguracja jest poprawna. Nie zapomnij również zapisać konfigurację klikając OK.

Ponieważ e-maile są wysyłane w formacie HTML, możliwe jest umieszczenie w nich odnośników do folderu, którego dotyczy powiadomienie, a także do poszczególnych spraw. Aby włączyć odnośniki, musisz wpisać bazowy adres URL, pod jakim zainstalowany jest serwer WebIssues. Adres powinien zawierać protokół oraz końcowy znak /, na przykład http://www.example.com/. Kliknij Wykryj, aby automatycznie wprowadzić adres bieżącej strony. Pamiętaj, że adres powinien zawierać pełną, jednoznaczną nazwę domenową serwera, aby był on dostępny dla wszystkich użytkowników. Jeśli adres URL będzie pozostawiony pusty, e-maile będą wysyłane bez odnośników.

Odnośniki
Rysunek 2.11. Odnośniki

Zadania cykliczne

Drugim krokiem jest skonfigurowanie cyklicznego zadania, które będzie wysyłać powiadomienia. Zadanie to powinno być wykonywane przynajmniej raz na godzinę, ale żeby szybciej otrzymywać powiadomienia natychmiastowe, zaleca się, żeby zadanie to było wykonywane w odstępach od 5 do 15 minut.

W przypadku systemów Unix/Linux możesz wykorzystać mechanizm zadań cron. Aby dodać zadanie, zmodyfikuj plik /etc/crontab lub użyj graficznego narzędzia do zarządzania zadaniami. Jeśli używasz systemu Windows, otwórz Harmonogram zadań i utwórz nowe zadanie. Więcej informacji znajdziesz na stronie http://wiki.mimec.org/wiki/WebIssues/Installation.

Notatka

Niektóre usługi hostingowe udostępniają możliwość definiowania zadań cyklicznych poprzez dostęp do powłoki lub przez panel administracyjny. Zapoznaj się z dokumentacją usługi, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

Jeśli twoja usługa hostingowa nie oferuje możliwości uruchamiania zadań cyklicznych, możesz zainstalować takie zadanie na innym komputerze. Możesz na przykład skorzystać z jednej z dostępnych usług cron online — niektóre z nich są dostępne za darmo.

Jeśli zadanie cyklicznie jest wykonywane lokalnie, powinno ono uruchamiać skrypt cron/job.php przy użyciu interpretera PHP. Więcej informacji na temat uruchamiania PHP z wiersza poleceń znajdziesz na stronie http://www.php.net/manual/en/features.commandline.options.php.

Jeśli korzystasz z zewnętrznej usługi cron lub uruchamiasz zadanie na innym komputerze, skrypt powinien być uruchamiany zdalnie, poprzez pełny adres URL, na przykład http://www.example.com/cron/job.php. Możesz w tym celu na przykład skorzystać z programu wget lub curl.

Aby sprawdzić, czy cykliczne zadanie się uruchamia, przejdź do Panelu administracyjnego i kliknij Ogólne informacje. W ramce Konfiguracja serwera jest wyświetlany czas, jaki upłynął od ostatniego uruchomienia zadania. Każde uruchomienie zadania jest także zalogowane w Dzienniku zdarzeń systemu WebIssues.

Wskazówka

Skonfigurowanie wysyłania e-maili i zadania cyklicznego nie oznacza jeszcze, że będą wysyłane powiadomienia. Aby skonfigurować powiadomienia mailowe, musisz utworzyć alerty dla wybranych folderów lub globalnych list i ustawić odpowiedni typ e-maili. Upewnij się także, że w twoich ustawieniach użytkownika jest podany poprawny adres e-mail. Więcej informacji na temat używania powiadomień e-mailowych znajdziesz w sekcji „Zarządzanie alertami”.