Informacje o serwerze

Aby wyświetlić ogólne informacje o serwerze, przejdź do Panelu administracyjnego i kliknij Ogólne informacje.

Ogólne informacje
Rysunek 5.2. Ogólne informacje

Zostanie wyświetlony numer wersji aktualnie zainstalowanego schematu bazy danych, nazwa serwera oraz jego unikalny identyfikator. Za pomocą polecenia Zmień nazwę serwera możesz zmienić nazwę serwera, widoczną w lewym górnym rogu programu Web Client oraz na pasku tytułowym obu programów klienckich. Za pomocą polecenia Wygeneruj nowy unikalny identyfikator możesz natomiast zmienić identyfikator serwera na nowy, losowo wygenerowany identyfikator.

Notatka

Unikalny identyfikator umożliwia rozróżnienie poszczególnych instancji serwera WebIssues przez program Desktop Client, niezależnie od ich nazwy i adresu URL. Jest on automatycznie generowany w momencie instalacji i normalnie nie ma potrzeby go zmieniać. Zmiana tego identyfikatora może być potrzebna w sytuacji, gdy instancja serwera zostanie sklonowana (na przykład jeśli przed wdrożeniem aktualizacji na środowisku produkcyjnym jest ona testowana na tymczasowej kopii), a także po ręcznym wprowadzeniu zmian w bazie danych (na przykład po przywróceniu poprzedniej wersji bazy danych z kopii zapasowej).

Kolejna część okna pokazuje konfigurację twojego serwera: status anonimowego dostępu i rejestracji użytkowników, konfigurację poczty wychodzącej i przychodzącej oraz czas ostatniego wykonania zadania cyklicznego, które jest niezbędne do wysyłania i odbierania poczty. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji „Zadania cykliczne”.

W kolejnej części okna wyświetlone są informacje na temat bazy danych: rodzaj i wersja serwera bazy danych, nazwa hosta i nazwa bazy danych oraz opcjonalny prefiks nazw tabel w bazie danych. Dalej wyświetlone są podstawowe informacje na temat twojego serwera: nazwa instancji (zwykle będzie to default, chyba że tworzysz wiele instancji serwera w ramach jednej instalacji), bazowy adres URL serwera oraz ścieżka katalogu, w którym znajduje się plik konfiguracyjny. Jest również wyświetlona wersja PHP, serwera WWW i systemu operacyjnego oraz nazwa komputera, na którym jest zainstalowany system WebIssues.