Ustawienia dostępu

Aby zmienić ustawienia dostępu, przejdź do Panelu administracyjnego i kliknij Ustawienia dostępu. Opcja ta nie jest dostępna w programie Desktop Client. Zmiany ustawień może dokonać jedynie administrator systemu.

Opcja Włącz dostęp anonimowy umożliwia dostęp tylko do odczytu do publicznych projektów bez logowania się do programu Web Client. Pamiętaj, że jeśli włączysz dostęp anonimowy, wszystkie sprawy, komentarze i załączniki w publicznych projektach będą dostępne dla wszystkich. Publiczna zawartość może być również indeksowana przez wyszukiwarki, jeśli serwer jest dostępny w Internecie. Anonimowi użytkownicy mogą używać publicznych widoków, ale nie mogą tworzyć własnych widoków, używać alertów ani subskrybować spraw. Dodatkowo, tylko zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mają prawo dodawać nowe sprawy i edytować istniejące. Dlatego dostęp anonimowy jest często używany w połączeniu z rejestracją użytkowników (patrz niżej).

Anonimowi użytkownicy nie będą mieli dostępu do żadnych informacji, jeśli w systemie nie istnieje przynajmniej jeden publiczny projekt. Więcej informacji na temat zmiany dostępu do projektu znajdziesz w sekcji „Uprawnienia projektu”. Więcej informacji o anonimowym dostępie do systemu znajdziesz w sekcji „Logowanie do systemu”.

Dostęp anonimowy
Rysunek 6.21. Dostęp anonimowy

Opcja Włącz rejestrację użytkowników umożliwia użytkownikom rejestrację nowego konta. Domyślnie, wymagane jest zatwierdzenie przez administratora, zanim nowi użytkownicy mogą się zalogować. Możesz podać adres e-mail, na który będą wysyłane powiadomienia o zgłoszeniach, które oczekują na zatwierdzenie, nie częściej, niż co godzinę. Podczas zatwierdzania administrator może przypisać użytkownika do określonych projektów. Więcej informacji na temat zatwierdzania zgłoszeń rejestracji znajdziesz w sekcji „Zgłoszenia rejestracji”.

Jeśli wybierzesz opcję Włącz automatyczne zatwierdzanie, zarejestrowani użytkownicy będą mogli zalogować się do systemu od razu po weryfikacji adresu e-mail, bez zatwierdzania przez administratora. W tym wypadku nowi użytkownicy nie stają się członkami żadnych projektów, więc mają dostęp jedynie do publicznych projektów. Z tego powodu automatyczne zatwierdzanie jest użyteczne tylko w przypadku, gdy w systemie istnieje przynajmniej jeden publiczny projekt. Więcej informacji na temat zmiany dostępu do projektu znajdziesz w sekcji „Uprawnienia projektu”. Więcej informacji o rejestracji użytkowników znajdziesz w sekcji „Logowanie do systemu”.

Rejestracja użytkowników
Rysunek 6.22. Rejestracja użytkowników

Notatka

Aby rejestracja użytkowników działała, musisz prawidłowo skonfigurować ustawienia e-maili. Wysyłanie powiadomień o nowych zgłoszeniach rejestracji wymaga również działającego zadania cyklicznego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji „Wysyłanie e-maili”.