Stosowane konwencje

Aby ułatwić czytanie tego podręcznika, zostały w nim zastosowane następujące konwencje typograficzne:

Pojęcie

Pierwszy raz użyte pojęcie wraz z jego definicją.

Nazwa

Nazwa elementu interfejsu użytkownika – okna, przycisku, etykiety, itp.

Plik

Nazwa pliku lub katalogu.

Niektóre informacje zostały umieszczone w specjalnych ramkach:

Wskazówka

Przydatna informacja, podpowiedź lub zalecana praktyka.

Uwaga

Ważna informacja, na którą należy zwrócić szczególną uwagę.

Notatka

Dodatkowa informacja przeznaczona głównie dla zaawansowanych użytkowników.